Archives

Categories

  • No categories


Ūdens

Ūdens ir visas dzīvības pamatā, tāpēc, iespējams, tas ir vissvarīgākais šķidrums pasaulē, kam nav ne garšas, ne smaržas. Ne velti tiek uzskatīts, ka dzīvība ir radusies tieši ūdenī, jo ūdens klāj aptuveni 71% no Zemes virsmas.  Latvija ir bagāta ar dažādas kvalitātes ūdens resursiem. Saldūdens resursi vairākkārtīgi pārsniedz tā pašreizējo un paredzamo patēriņu ūdensapgādes vajadzībām.

Latvijā dzeramo ūdeni galvenokārt iegūst no pazemes ūdens avotiem, kuru krājumi pilnībā nodrošina iedzīvotājus ar dzeramo ūdeni. Dažādās Latvijas vietās dzeramajā ūdenī var būt dabīgi paaugstinātas atsevišķu ķīmisko savienojumu koncentrācijas, kuru klātbūtni dzeramajā ūdenī lielā mērā nosaka dabiskie reģionam raksturīgie hidroģeoloģiskie apstākļi.

Katrs pats var novērtēt piegādātā ūdens kvalitāti pēc ūdens organoleptiskajām īpašībām – garšas, krāsas, smaržas, duļķainības. Objektīvu informāciju par ūdens kvalitāti un nekaitīgumu var iegūt, veicot laboratoriskus izmeklējumus.