Archives

Categories

  • No categories


Vēsture

Bāta Livonijas hronikās

Tagadējā Vaiņodes pagasta teritorija 12.gs. beigās atradās kuršu Bandavas zemes dienvidu malā. Pirmās ziņas par šo vietu saglabājušās no 1253.gadā, kad pirmo reizi minēts Bātas vārds Livonijas ordeņa un Kurzemes bīskapijas līgumā par Kurzemes sadalīšanu. Vaiņodes apkaime nonāca Kurzemes bīskapijā. Bāta ir Vaiņodes ciema daļa tā ziemeļu daļā.

Sākot ar 12. gs. beigām, Latvijā sāka ieceļot vācieši, izveidojot savas valstis Livonijas konfederacijas ietvaros, asimilējot daļu no līviem, latviešiem un igauņiem, kas vairāku paaudžu laikā pārņēma vācisko dzīvesveidu un valodu.

Dažādi vēstures avoti liecina par vienu no ieverojamākām vācbaltu dzimtām Osten-Sakeniem. Tās pirmais zināmais pārstāvis Arnolds fon Sakens minēts ordeņa dokumentos 1395.gadā. Osten-Sakenu dzimtas daudzie atzari iesniedzas Vacijā, Baltijā, Krievijā, bet 20.gadsimtā pat līdz abiem Amerikas kontinentiem un Ēģipti.